Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Η ταξιδιωτική ασφάλεια καλύπτει ιατροφαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες καθώς και καταστροφή αποσκευών κατά την διάρκεια του ταξιδιού.

Σε περίπτωση ατυχήµατος ή ασθένειας του επιβάτη που έχει αγοράσει την ασφάλεια, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ασφαλιστική εταιρεία. 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες υπάρχουν στο συμβολαίο που αποστέλεται μετά την επιβεβαίωση της κράτησης. 

Η ταξιδιωτική ασφάλεια προσφέρεται online κατά την αγορά του αεροπορικού εσιτηρίου. 

Βρήκατε αυτό το θέμα χρήσιμο; Eυχαριστούμε! Eυχαριστούμε!