Το δρομολόγιο μου ακυρώθηκε ή καθυστέρησε

Σε περιπτώσεις όπου η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία προβαίνει σε τροποποιήσεις των ωραρίων της για διάφορους λόγους, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε άμεσα με τον επιβάτη, εφόσον και εαν έχουμε ειδοποιηθεί από την εταιρεία.

Εαν ακυρωθεί το ταξίδι με υπαιτιότητα της ακτοπλοϊκής εταιρείας ο επιβάτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή του αντίτιμου του εισιτηρίου. Σε πέριπτωση βλάβης ή ζημιάς του πλοίου, η εταρεία καθοδηγεί τους επιβάτες ανάλογα.

Σε περίπτωση καθυστέρησης στην προγραμματισμένη ώρα άφιξης ή αναχώρησης, οποιοδήποτε παράπονο καθώς και αιτήματα αποζημίωσης θα πρέπει να απευθύνονται στις ακτοπλοϊκές εταιρείες. 

Μπορείτε να βρέιτε στοιχεία επικοινωνίας των ακτοπλοϊκών εταιρειών εδω.

Βρήκατε αυτό το θέμα χρήσιμο; Eυχαριστούμε! Eυχαριστούμε!